Attendo København

Kontakt

Omsorgsfuld og professionel hjemmepleje

Hvis du har brug for praktisk hjælp eller personlig pleje i din hverdag, tilbyder Attendo hjemmepleje af høj kvalitet. Du kan vælge os til at levere den hjælp, du er visiteret til af kommunen. Du får en fast plejeperson, som er den medarbejder, der primært vil besøge og varetage hjælpen hos dig.

Vi leverer den helhedspleje, der skal til for at skabe en værdiskabende tilværelse for dig. Lige fra rengøring og tøjvask til den ekstra hjælpende hånd ved måltider og rehabilitering – det gælder både dag, aften, nat og i hverdage og weekender.

I planlægningen af arbejdet gør vi, hvad vi kan for at sikre, at din hjælper kommer på det aftalte tidspunkt. Hvis der alligevel bliver forsinkelse, ringer vi til dig og giver besked. Du kan altid benytte ordningen ’fleksibel hjemmehjælp’, der betyder, at du på den enkelte dag kan bytte dig til en anden hjælp end den, du er visiteret til.

Attendos private hjemmepleje i Københavnsområdet er en del af fritvalgsordningen. Det betyder, at du som borger har det frie valg om leverandør af personlig og praktisk hjælp. At vælge Attendo frem for en anden leverandør er gratis.

Tilsynsrapport 2023 - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Tilsynsrapport 2022 - Sundhedsforvaltning

Tilsynsrapport 2022 - Socialforvaltning

Attendo København – Dansk

Attendo København – Arabisk

Attendo København – Somalisk

Attendo København – Tyrkisk

Din personlige plejer er der for dig

Hos Attendo får du en personlig plejer til rådighed. Den personlige plejer sørger for din tryghed, omsorg og kvalitet i plejen. Skulle du alligevel ikke være tilfreds med den enkeltes indsats, er det naturligvis muligt at blive tildelt en ny plejer, så den rette kemi sikres.

Medarbejderne hos Attendo har en stor erfaring med at arbejde inden for ældreområdet, og med stort engagement og hjælpsomhed skaber de tryghed i din hverdag ved at:

  • Være nærværende og vise respekt for dig, når de er hjemme hos dig
  • Inddrage dig i deres arbejde med praktisk hjælp og omsorg
  • Opmuntre og aktivere dig, så du får en hyggelig dag
  • Informerer dig mest mulig, så du føler dig tryg
Forstå vigtigheden af vores medarbejdere

Privat hjemmepleje med udgangspunkt i dine behov

Vi vil give dig muligheden for at leve dit liv efter dine behov og ønsker. Derfor har vi fokus på at hjælpe og støtte dig hverdagen. Det er meget vigtigt for os, at du føler dig tryg og respekteret.

Du får en kontaktperson, som du og din familie kan henvende jer til med spørgsmål og synspunkter. Kontaktpersonen planlægger de daglige rutiner sammen med dig, så at de passer til dine behov og ønskemål. De sørger også for, at der holdes styr på de individuelle aftaler, som vi sammen fastlægger. Alt bliver dokumenteret og sikret overholdt via vores døgnrytme-, uge- og handleplaner.

Hos os er det en selvfølgelighed at vores personale bærer Attendo-tøj og ID-skilt.

Hvad er en værdig ældrepleje?