Attendo København hjemmepleje

Kompetence · Engagement · Omtanke

Hvis du har brug for praktisk hjælp eller personlig pleje i din hverdag, tilbyder Attendo hjemmepleje af høj kvalitet. Du kan vælge os til at levere den hjælp, du er visiteret til af kommunen. Du får en fast kontaktperson, som er den medarbejder, der primært vil varetage hjælpen hos dig. Desuden tilstræber vi, at det er de samme få medarbejdere, der kommer i dit hjem. I planlægningen af arbejdet gør vi, hvad vi kan for at sikre, at din hjælper kommer på det aftalte tidspunkt. Hvis der alligevel bliver forsinkelse, ringer vi til dig og giver besked. Du kan altid benytte ordningen ’fleksibel hjemmehjælp’, der betyder, at du på den enkelte dag kan bytte dig til en anden hjælp end den, du er visiteret til.

Virksomhedschef

Charlotte Bigum Christensen

Telefon: 2751 0477

Telefon:

33919100

Email:

Adresse

Bygmestervej 10, 2400 København NV

Detaljer om Attendo København hjemmepleje

Medarbejderne

Medarbejderne hos Attendo har en stor erfaring med at arbejde inden for ældreområdet, og med stor kompentence, engagement og hjælpsomhed skaber de tryghed i din hverdag gennem at:  

  • Være nærværende og vise respekt for dig, når de er hjemme hos dig.
  • Inddrage dig i deres arbejde med praktisk hjælp og omsorg
  • Opmuntre og aktivere dig, for at du skal få en så hyggelig dag som muligt
  • Informere dig mest mulig, så du føler dig tryg

Omsorg

Vores tanke og mål er at vi skal give dig muligheden for at leve dit liv efter dine behov og dine ønskemål – at hjælpe og støtte dig i din hverdag. Det er meget vigtigt for os, at du føler dig tryg og respekteret.

Du får en kontaktperson som du og din familie kan vende jer til med spørgsmål og synspunkter. Kontaktpersonen planlægger de daglige rutiner sammen med dig, så at de passer til dine behov og ønskemål.

Hos os er det en selvfølgelighed at vores personale bærer Attendotøj og ID-skilt.