14 marts2018

’I sikre hænder’ med tryksårsforebyggelse

Attendo i Greve er i fuld gang med at implementere tryksårspakken fra ’I sikre hænder’ i samarbejde med Greve Kommune.

”Det er en ny måde at arbejde på, hvor vi systematisk har fokus på  eventuelle risici for tryksår hos den enkelte borger. På den måde kan vi straks sætte handlinger i gang, så vi sikrer, at der ikke opstår tryksår eller at et sår ikke udvikler sig yderligere”, fortæller virksomhedschef Charlotte Bigum Christensen.

”Det betyder, at vi i praksis dagligt gennemgår evtuelle risici med udgangspunkt i ’HUSK’, det vil sige Hud, Underlag, Stillingsskift og Kost”.

’I sikre hænder’ har også udarbejdet flere andre ’pakker’ fx vedr. medicin og fald, som Attendo Greve ser frem til snart at tage fat på.

Læs mere: http://www.isikrehænder.dk/indsatsomraader/tryksaar/