Attendos hjemmepleje i Kolding leveres med ”god faglig kvalitet” viser seneste tilsyn 18-07-2019

I december 2018 gennemførte Kolding Kommune et anmeldt tilsyn hos Attendos hjemmepleje. Konklusionen på rapporten er klar: Hjemmeplejen lever op til høje kvalitetsstandarder og har engagerede og reflekterede medarbejdere.

Tilsynet er foretaget af BDO på vegne af Kolding Kommune, og konklusionerne er lavet på baggrund af data indhentet gennem interviews, observationer og skriftligt materiale.

Ud af en maksimal score på 25 point, scorer Attendos hjemmepleje24 point, som dækker over topkarakterer i fire ud af fem kategorier.

Flere steder i rapporten fra BDO roses Attendos medarbejdere for deres faglighed og deres fleksibilitet inden for rammerne. Rapporten beskriver Attendo som ”en velfungerende organisation, hvor en engageret ledelse og medarbejdere har fælles fokus på, at hjemmehjælpen tilrettelægges og leveres på borgernes præmisser.”

”Jeg er utroligt stolt af rapportens konklusioner”, fortæller Ruben Skov, virksomhedschef for Attendo i Kolding. ”Som chef for hjemmeplejen kan man jo stort set ikke ønske sig mere. Der er ingen tvivl om, at vores målrettede fokus på at rekruttere de rette medarbejdere og vores ønske om at være den drivende kraft i kvalitetsudviklingen i hjemmeplejen i Kolding Kommune, er en vigtig prioritet.”

BDO har observeret og interviewet en række borgere, som modtager Attendos hjemmepleje. Rapporten skriver blandt andet om kommunikationen mellem Attendos medarbejdere og borgere: ”Borgerne oplever medarbejdernes omgangstone som imødekommende, humoristisk og med en respektfuld dialog. De oplyser endvidere, at medarbejderne ringer ved forsinkelser i tidsplanen, hvilket de sætter stor pris på.”

”Det er de små ting, som gør den store forskel hos os,” siger Ruben Skov. ”Når rapporten lægger vægt på de forskellige hverdagsting, vores medarbejdere gør for at sikre den bedste kvalitet og service, så virker det jo helt banalt. Men det er vigtige ting, som viser respekt for de borgere, vi servicerer.”