Den bedste omsorg er omtanke – vi er nu nødsaget til at lukke dørene til vores plejehjem 14-03-2020

Vi har – efter udmeldingen fra statsministeren i går - valgt at ”lukke” dørene for at passe på vores beboere i forhold til smitterisiko udefra. Det betyder også, at vi henstiller til at pårørende/besøgende undlader besøg helt generelt.

Der er naturligvis situationer hvor besøg skal gennemføres, i de tilfælde er der ophængt informationsskrivelser på indgangsdøren, således at besøg kan gennemføres. Vi skal også oplyse, at vi ved besøg nu har indført en besøgsliste som skal udfyldes. Dette for at sikre, at vi har styr på gennemgang af mennesker udefra på vores plejehjem.

At undgå besøg kan opleves som et drastisk træk, men man behøver ikke, ikke at have kontakt, et opkald via Skype, Facetime el. lign skaber også glæde og vi er naturligvis behjælpelige med at gennemføre ”besøget” – I kontakter blot den lokale ledelse enten telefonisk eller via mail.

Friplejehjemmet Lærkevej
Ditte Korsager
ditte.korsager@attendo.dk

Udsigten
Louise Nielsen
louise.nielsen@attendo.dk

Vonsildhave
Ditte Korsager
ditte.korsager@attendo.dk