24 april2017

Attendo er klar til at hjælpe københavnerne

Med mere end 18 års erfaring i at levere hjemmepleje er medarbejdere hos Attendo klar til at hjælpe borgerne i København. Efter et udbud har Københavns Kommune valgt Attendo som leverandør af hjemmepleje og fra oktober i år bliver de rød- og blåklædte medarbejdere en fast del af bybilledet.

”Vi glæder os til at medvirke til, at borgerne i Købehavn får en god hverdag, og vi vil gøre vores bedste for at gøre en positiv forskel, hver eneste gang vi er på besøg,” siger Dorte Dahl, regionschef i Attendo.

Attendo er fra 1. oktober leverandør i Københavns Kommune og kan vælges af borgere, som er visiteret til hjælp af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen. Københavns Kommune vil om kort tid informere mere om valgmulighederne for borgere, som allerede modtager hjælp i eget hjem.   

Dorte Dahl ser frem til samarbejdet med københavnerne  og deres pårørende:
”Vores omsorgsfulde og engagerede medarbejdere sikrer, at borgerne vil opleve en høj kvalitet døgnet rundt. Alle borgere, der vælger at modtage hjælp fra Attendo, vil få en medarbejder som kontaktperson, og vi har fokus på, at den enkelte borger møder de samme medarbejdere i hverdagen,” siger hun.

”Københavnerne kommer til at opleve Attendo som en aktiv medspiller i hverdagen. Både i samarbejdet med borgerne og deres pårørende, men også i relationen til blandt andet seniorklubber og ældreorganisationer rundt om i byen. Et godt og værdigt ældreliv leves ikke kun i hjemmet. Derfor har vi også en vigtig opgave i at hjælpe borgerene til at deltage i aktiviteter og etablere netværk i lokalmiljøet,” siger Dorte Dahl.

 

Hun peger samtidig på vigtigheden af, at Attendo ikke kun er leverandør, men en del af den samlede ældre- og socialsektor i Københavns Kommune:

”Som privat leverandør samarbejder vi tæt med Københavns Kommune og deltager i faglige netværk og samarbejdsfora. Vi indgår i forskellige udviklingsprojekter med en ambition om at medvirke til at udvikle velfærd til borgerne i København,” siger Dorte Dahl.

Attendo er i gang med at etablere et kontor til aktiviteterne i København. Indtil da kan interesserede borgere, pårørende og samarbejdspartnere læse mere om Attendo København på attendo.dk

 

Om Attendo:
Attendo er i dag samarbejdspartner i seks danske kommuner inden for hjemme- og sygepleje samt drift af plejecentre. Attendo er et svensk børsnoteret selskab med over 19.000 ansatte i Danmark, Sverige og Norge samt Finland og har over 30 års erfaring med at levere hjemmepleje og sygepleje til og i samarbejde med den offentlige sektor.

 

Yderligere oplysninger:
Kommunikationsansvarlig Lars Fløe Olsen, 28 93 20 93