2 maj2018

Stor ros til Attendo Helsinge for nyt flot gennemført tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Som opfølgning på tilsynet tilbage i september 2017 gennemførte Styrelsen den 23. april 2018 endnu et tilsyn af sygeplejen i Attendo Helsinge

Styrelsen gav stor ros til ledelse og medarbejdere, da de kunne konstatere, at der er blevet arbejdet målrettet med punkterne fra det sidste tilsyn. ”I kan være stolte og meget tilfredse med den indsats, I har gjort”, var den mundtlige tilbagemelding på tilsynet, der blev gennemført af en læge og en oversygeplejerske fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Efter gensidig aftale mellem Attendo og Gribskov Kommune vil sygeplejen i Gribskov efter 1. maj 2018 blive varetaget af Pleje Gribskov. Enhederne i Helsinge, Græsted og Gilleleje vil fortsat varetage hjemmeplejen i kommunen.

Tilsynsrapport