12 juni2018

Uanmeldt tilsyn hos Attendo København viste en hjemmepleje af meget høj kvalitet

Socialforvaltningen i Københavns Kommunes har i maj 2018 gennemført uanmeldt tilsyn hos Attendo København. Den samlede tilsynsvurdering giver den højest mulige karakter, 1 = Særdeles tilfredsstillende!

Tilsynet er udført gennem interview med ledelsen, observationsstudie, tilsynsbesøg hos tre borgere  samt gruppeinterview med tre medarbejdere (social- og sundhedshjælpere).

Tilsynet bemærker blandt andet, at der arbejdes målrettet med relevante emner i forhold til kvalitetsarbejdet og de kendte risikoområder. Tilsynet skriver endvidere at ”der arbejdes målrettet med fokus på kompetenceudvikling af personalegruppen, således at disse klædes på til at håndtere målgruppens behov for pleje og omsorg”.

Ved tilsynsbesøg hos tre borgere observerer tilsynet, ”at hjælpen i høj grad tager udgangspunkt i borgerens særlige udfordringer og behov”. ”Alle borgere oplever respektfuld adfærd og kommunikation fra medarbejdernes side”. Tilsynet bemærker endvidere, ”at medarbejderne er opmærksomme på at sikre balancen mellem at støtte borgeren i at træffe de rigtige valg i hverdagen samtidig med, at der udvises respekt for borgerens levevis”. Læs mere i rapporten her.

”Vi er stolte af, at Attendo allerede inden for det første år som leverandør i København leverer en meget høj kvalitet og service til borgerne i hovedstaden. Vi har valgt, at der i ledelsen skal være både en pædagog og en sygeplejerske, som sammen med virksomhedschefen sikrer den faglige kvalitet på tværs af social- og ældreområdet. Tilsynet viser, at det tværfaglige fokus og den systematiske faglige tilgang, som ledelsen og alle de kompetente medarbejdere arbejder ud fra i hverdagen, er til gavn for borgerne”, siger Eva Koefoed, viceregionschef i Attendo Danmark.

 

Billedet viser (fra venstre): Natasja Steensen (souschef og socialpædagog), Camilla Andresen (virksomhedschef) og Carina Nimb (faglig koordinator og sygeplejerske).

Attendo Koebenhavn personal