Attendo i Danmark

Kontaktoplysninger

STAB Danmark:

Regionschef Danmark Øst
Dorte Dahl 2637 5080
dorte.dahl@attendo.dk

Regionschef Danmark Vest
Lene Pedersen 2544 1100
lene.pedersen@attendo.dk

Business Developer (friplejeboliger) 
Lasse Ernst  2891 3435
lasse.ernst@attendo.dk

Kommunikation
Lars Fløe Olsen 2893 2093
lars.floeolsen@attendo.dk

Kvalitetsudvikler 
Ann Lützner Nielsen  2675 9576
Ann.LutznerNielsen@attendo.dk

HR business partner
Hanne Børgager 2677 7887
hanne.borgager@attendo.dk

 

DRIFT Danmark:


Viceregionschef Danmark Øst
Eva Koefoed 2675 9570
eva.koefoed@attendo.dk

Virksomhedschef Attendo Vonsildhave Plejecenter
Lene Pedersen 7553 6200
lene.pedersen@attendo.dk
 
Virksomhedschef Attendo Udsigten Plejecenter
Pia Poulsen 4874 9800
pia.poulsen@attendo.dk

Virksomhedschef Attendo Aalborg SV hjemmepleje
Inge Rydberg 9817 4798
 inge.ryberg@attendo.dk

Virksomhedschef Furesø hjemmepleje
Camilla Andresen 2677 8198
camilla.andresen@attendo.dk

Virksomhedschef Attendo Gilleleje hjemmepleje
Louise Ivanhoe Nielsen 4836 5910
louise.nielsen@attendo.dk

Virksomhedschef Attendo Greve Nord hjemmepleje
Charlotte Bigum Christensen 4356 0080
charlottebigum.christensen@attendo.dk

Virksomhedschef Attendo Græsted hjemmepleje
Sussi Petersen 4871 7060
sussi.petersen@attendo.dk

Virksomhedschef Attendo Helsinge hjemmepleje
Camilla Andresen 2677 8198
camilla.andresen@attendo.dk

Virksomhedschef Attendo Kolding hjemmepleje
Ruben Skov 7555 6998
ruben.skov@attendo.dk

Virksomhedschef Attendo Vejle hjemmepleje
Ruben Skov 7573 5014
ruben.skov@attendo.dk