Finansiel information

En virksomhed i vækst i hele Norden

Stadigt flere henvender sig til Attendo for at få dækket deres behov for omsorg pg pleje. i 2015 omsatte Attendo for godt 9,8 milliarder SEK fordelt på fire lande. Overskuddet efter skat og finansielle udgifter lå på 286 millioner SEK eller lige under 3 procent.

Attendo betaler skat i de lande, hvor virksomheden overskud over tid. I 2015 betalte Attendo i alt 86 millioner SEK i skat.

Attendo (miljoner kronor) 2015 2014 2013
Omsætning 9 831 9 045 8 465
Overskud 286 263 363
Gevinstmarginal,% 2,9% 2,9% 4,3%
Antal medarbejdere 14 512 14 214 13 575
Betalt skat 86 78 77

 

Attendo i Danmark
Attendo blev grundlagt i 1996 i Danmark under det daværende navn Partena Care. Virksomheden drives idag på 12 enheder i 6 kommuner. Danmark står for godt 2 procent af den samlede omsætning i Attendo.

Attendo har lang erfaring med at drive virksomheder for kommuner. Flere af virksomhederna i Danmark drives idag i eget regi, hvor Attendo selv udformer virksomheden.

Attendo Danmark 2015 Danmark I alt
Omsætning (Mio SEK) 216 9 831
Antal medarbejdere (middeltal) 376 14 512
Enheter i drift 12 489
 - heraf i eget regi 11 354
Pladser på bostederne 88 13 351
  - heraf i eget regi 60 9 367
Hjemmehjælpsbrugere 2 670 11 170
  - heraf i eget regi 2 670 10 550
Lokal tilstedeværelse (antal kommuner) 6 198