Stillinger ick tilgængelig

Engagerede og kompetente social- og sundhedshjælpere i København

Engagerede og kompetente social- og sundhedshjælpere til spændende hjemmeplejeenhed i København - aftenvagt

Attendos hjemmeplejeenhed i København søger:

Vi har stor tilgang af borgere og søger derfor social- og sundhedshjælpere, der har erfaring med udkørende hjemmepleje eller ønsker at få det.

Du kan lide at arbejde om aftenen og vil gerne køre fra kl. 15 til 23. Vi arbejder efter rul 7/7 fra mandag til søndag. Alternativt kan der også arbejdes efter rul 2/3.

Du trives i en travl hverdag, som er præget af uforudsigelighed og spændende udfordringer og hvor ikke alle dage er ens.

Du har et ønske om at være en del af et team og er derfor indstillet på at deltage i månedlige personalemøder og de sociale arrangementer, der bliver holdt i afdelingen.

Kom og bliv en del af vores team, hvor vi vægter godt kollegafællesskab, faglighed, udvikling og ikke mindst en god og værdig pleje af vores borgere.

Vi ser gerne, du har et højt fagligt niveau og at du med din viden har lyst til og kan bidrage til faglige diskussioner og refleksioner i teamet.

Vi servicerer borgere fra både sundheds- og socialforvaltning, hvorfor du gerne må have gjort dig overvejelser om at kunne køre i den sociale hjemmepleje.

Arbejdsopgaver:

Du skal varetage udførelse af pleje- og omsorgsopgaver, herunder delegerede sygeplejeopgaver. Du får kontakt til borgere, pårørende og andre samarbejdspartnere, og du skal sikre, at dokumentation og borgernes ydelser bliver udført efter gældende regler.

Du skal sikre, at tildelte ydelser tager hensyn til borgerens ressourcer og sikre den rette dokumentation. Du skal arbejde rehabiliterende og ud fra gældende lovgivning, København Kommunes kvalitetsstandarder og serviceniveau.

Lønnen ydes i henhold til gældende overenskomst og herudover får du en sundhedsforsikring. Straffeattest skal forevises.

For flere oplysninger kan du kontakte virksomhedschef Camilla Andresen eller souschef Natasja Steensen på 3391 9100 eller på mail: natasja.steensen@attendo.dk.

Ansøgningsfrist er den 10. december 2018. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt løbende.

Har du ikke hørt fra os inden den 20. december 2018, er stillingen besat til anden side.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Send din ansøgning med CV og eventuelle bilag til camilla.andresen@attendo.dk eller:

Attendo Omsorg A/S
Bygmestervej 10 st
2400 KBH NV
Att.: Camilla Andresen

Vi glæder os til at høre fra dig.

Kontaktoplysning