Stillinger ick tilgængelig

Engagerede social- og sundhedshjælpere til spændende hjemmeplejeenhed

Vi har stor tilgang af borgere og søger derfor social- og sundhedshjælpere, der har erfaring med udekørende hjemmepleje eller ønsker at få det.

Attendos hjemmeplejeenhed i København søger:

Vi søger dig, som har en sundhedsfaglig baggrund, som gerne vil arbejde i dagvagt og ser det som en fordel at have faste borgere. Vi mangler dagvagter, som vil arbejde mellem 30- og 37-timer ugentligt, i et fast rul med weekendvagt hver 2. uge og en ugentlig hverdagsfri.

Du har et ønske om at være en del af et team og er derfor indstillet på at deltage i månedlige personale møder og de sociale arrangementer, der bliver holdt i afdelingen. Du trives i en hverdag, som er præget af spændende udfordringer, og hvor ikke alle dage er ens.

Kom og bliv en del af vores team, hvor vi vægter godt kollegafælleskab, faglighed, udvikling og ikke mindst en god og værdig pleje af vores borgere.

Vi ser gerne, du har et højt fagligt niveau og at du med din viden har lyst til og kan bidrage til faglige diskussioner og refleksioner i teamet.

Vi servicerer borgere fra både sundheds- og socialforvaltningen, hvorfor du gerne må have gjort dig overvejelser om at kunne køre i den sociale hjemmepleje.

Arbejdsopgaver

Du skal varetage udførelse af pleje- og omsorgsopgaver, herunder delegerede sygeplejeopgaver. Du får kontakt til borgere, pårørende og andre samarbejdspartnere og du skal sikre, at dokumentation og borgernes ydelser bliver udført efter gældende regler. Du skal sikre, at tildelte ydelser tager hensyn til borgerens ressourcer og sikre rette dokumentation. Du skal arbejde rehabiliterende og ud fra gældende lovgivning, København Kommunes kvalitetsstandarder og serviceniveau.

Lønnen ydes i henhold til gældende overenskomst og herudover får du en sundhedsforsikring. Straffeattest skal forevises.

For flere oplysninger kan du kontakte virksomhedschef Camilla Andresen eller souschef Natasja Steensen på 33919100.

Ansøgningsfrist er den 10. december 2018. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt løbende. Har du ikke hørt fra os inden den 20. december 2018, er stillingen besat til anden side.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Send din ansøgning med CV og eventuelle bilag til camilla.andresen@attendo.dk eller:

Attendo Omsorg A/S
Bygmestervej 10 st.
2400 KBH NV
Att.: Camilla Andresen

Kontaktoplysning