Stillinger ick tilgængelig

Engagerede SSA'ere og SSH'ere til udelukkende praktiske bistandsopgaver

Engagerede og kompetente SSA'ere og SSH'ere til udelukkende praktiske bistandsopgaver – Weekendfri

Attendos hjemmeplejeenhed i København søger:

 

Vi har tilgang af borgere og søger derfor SSA'ere og SSH'ere, der har erfaring med udekørende hjemmepleje og trives med dette. Vi søger en medarbejder, der har lyst til at arbejde mandag til fredag og varetage praktiske opgaver hos vores borgere, såsom rengøring og tøjvask.

Du har et ønske om at være en del af et team og er derfor indstillet på at deltage i månedlige personalemøder og de sociale arrangementer, der bliver holdt i afdelingen. Du trives i en hverdag, som er præget af spændende udfordringer, og hvor ikke alle dage er ens.

Kom og bliv en del af vores team, hvor vi vægter godt kollegafælleskab, faglighed, udvikling og ikke mindst en god og værdig pleje af vores borgere.

Vi ser gerne, du har et højt fagligt niveau, og at du med din viden har lyst til og kan bidrage til faglige diskussioner og refleksioner i teamet. Vi servicerer borgere fra både sundheds- og socialforvaltningen, hvorfor du gerne må have gjort dig overvejelser om at kunne køre i den sociale hjemmepleje.

Arbejdsopgaver:

 

  • Du skal varetage udførelse af pleje- og omsorgsopgaver.
  • Du får kontakt til borgere, pårørende og andre samarbejdspartnere, og du skal sikre, at dokumentation og borgernes ydelser bliver udført efter gældende regler.
  • Du skal sikre, at tildelte ydelser tager hensyn til borgerens ressourcer og sikre rette dokumentation.
  • Du skal arbejde rehabiliterende og ud fra gældende lovgivning, København Kommunes kvalitetsstandarder og serviceniveau.

Lønnen ydes i henhold til gældende overenskomst, og herudover får du en sundhedsforsikring. Straffeattest skal forevises.

For flere oplysninger kan du kontakte virksomhedschef Camilla Andresen eller souschef Natasja Steensen på 33 91 91 00 eller på mail: camilla.andresen@attendo.dk eller natasja.steensen@attendo.dk.

Ansøgningsfrist er den 20. december 2018. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt løbende.

Har du ikke hørt fra os inden den 30. december 2018, er stillingen besat til anden side.

Send din ansøgning med CV og eventuelle bilag til camilla.andresen@attendo.dk eller:

 

Attendo Omsorg A/S

Bygmestervej 10 st.

2400 KBH NV

Att.: Camilla Andresen

 

Vi glæder os til at høre fra dig.

Kontaktoplysning