Stillinger ick tilgængelig

Faglig Planlægger til Attendos hjemmeplejeenhed i Vejle

Attendos hjemmeplejeenhed i Vejle søger en faglig planlægger 37 timer pr. uge.

Har du ambitioner om et aktivt og positivt arbejdsliv, hvor vi forventer, at du tager selvstændigt ansvar for opgaverne? Og kan du tilbyde høj faglighed og kvalitet i opgaveløsningen, så vi sammen kan skabe de bedst mulige betingelser for at understøtte vores borgere i at leve et godt og værdigt ældreliv?

Har du lyst til at prøve kræfter med ledelse, har du et stort overblik og har du frem for alt lyst til at prøve kræfter med jobbet som faglig planlægger for ca. 30 kolleger, så glæder vi os til at høre fra dig snarest.

Din baggrund

Du har en sundhedsfaglig baggrund, og du skal have lyst til at indgå i vores team med en selvstændig, ansvarsbevidst, motiverende, glad og positiv adfærd.

Arbejdsopgaver

Du vil få en afvekslende arbejdsdag, som bl.a. vil indeholde faglig planlægning og koordinering for ca. 30 udekørende kolleger.

Du drager nytte af din sundhedsfaglige baggrund, når du bl.a. arbejder med kvaliteten i handlingsanvisninger, dokumentation, delegeringer, og registreringer i vores interne kvalitetssystem. Vi benytter omsorgssystemet Nexus og FSIII, og det vil være en fordel, hvis du allerede kender systemet og metoden at arbejde med.

  • Oprette, samt sikre høj kvalitet i handlingsanvisninger
  • Sikre korrekte delegationer
  • Sikre høj faglig dokumentation
  • Registrere, samt arbejde med kvalitet i vores interne kvalitetssystem
  • Sikre rette kompetencer til opgaveløsningen hos borgeren
  • Sikre at medarbejder arbejder målrettet med dokumentation og handlingsanvisninger
  • Koordinere udskrivelser i samarbejde med visitationen i Vejle Kommune

Du vil arbejde tæt sammen med den nuværende planlægger, der har ansvar for vagtplanlægning og borgerplanlægning, og du vil blive introduceret grundigt til opgaverne.

Attendo er Skandinaviens største pleje- og omsorgsvirksomhed. Attendo driver plejecentre, bosteder og hjemmepleje i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Attendo har over 18.000 medarbejdere.

Hvis ovenstående passer på dig, så glæder vi os til at høre fra dig.

Har du spørgsmål kan du kontakte virksomhedschef Ruben Skov på tlf. 2677 4923

Ansøgningsfrist: 15. april 2019

Kontaktoplysning

Ruben Skov

+45 75 73 50 14
vejle@attendo.dk