Stillinger ick tilgængelig

Sommerferieafløsere til spændende hjemmeplejeenhed

Attendos hjemmeplejeenhed i København søger:

Sommerferieafløsere fra medio juni til slut august

Vi søger dig, som gerne vil arbejde i hjemmeplejen og er indstillet på både at varetage personlig pleje og praktisk bistand hos borgere i København.

Du kan have erfaring fra sundhedssektoren i forvejen, eller have et ønske om at få det.

Det er dog vigtigt, du har gjort dig tanker om at arbejde i hjemmeplejen og hvad du vil kunne bidrage med. Vi mangler sommerferieafløsere, som vil arbejde fast gennem sommeren mellem 10 og 37 timer ugentligt, dag, aften eller blandede vagter efter nærmere aftale.

Du trives i en hverdag, som er præget af spændende udfordringer og hvor ikke alle dage er ens.

Kom og bliv en del af vores team, hvor vi vægter godt kollegafælleskab, faglighed, udvikling og ikke mindst en god og værdig pleje af vores borgere.

Vi ser gerne, du har et højt fagligt niveau og at du med din viden har lyst til og kan bidrage til faglige diskussioner og refleksioner i teamet. Vi servicerer borgere fra både sundheds- og socialforvaltningen, hvorfor du gerne må have gjort dig overvejelser om at kunne køre i den sociale hjemmepleje.

Arbejdsopgaver

Du skal varetage udførelse af pleje- og omsorgsopgaver, herunder delegerede sygeplejeopgaver. Du får kontakt til borgere, pårørende og andre samarbejdspartnere og du skal sikre, at dokumentation og borgernes ydelser bliver udført efter gældende regler. Du skal sikre, at tildelte ydelser tager hensyn til borgerens ressourcer og sikre rette dokumentation. Du skal arbejde rehabiliterende og ud fra gældende lovgivning, København Kommunes kvalitetsstandarder og serviceniveau.

Lønnen ydes i henhold til gældende overenskomst og herudover får du en sundhedsforsikring. Straffeattest skal forevises.

For flere oplysninger kan du kontakte virksomhedschef Camilla Andresen eller souschef Natasja Steensen på 33919100. Du kan også læse mere om Attendo på vores hjemmeside www.attendo.dk.

Send din ansøgning hurtigst muligt på link. Vi kalder løbende ind til ansættelsessamtaler, som vil blive afholdt løbende.

Vi glæder os til at høre fra dig.

 

Send din ansøgning med CV og eventuelle bilag til camilla.andresen@attendo.dk eller:

Attendo Omsorg A/S
Bygmestervej 10 st
2400 KBH NV
Att.: Camilla Andresen

Kontaktoplysning