Stillinger ick tilgængelig

Souschef til moderne hjemmepleje i København

Vil du være med til at drive en moderne hjemmepleje?

Vil du være med til at drive en moderne hjemmepleje med højt til loftet, hvor alle tager ansvar og hvor vi sigter efter, at:

 • borgerne oplever livskvalitet, tryghed, selvstændighed, trivsel og værdighed?
 • vi med ansvarlighed og fagligt stærke kompetencer bidrager som en naturlig samarbejdspartner i det nære sundhedsvæsen?
 • udvikle den private hjemmepleje til et attraktivt valg for borgerne
 • være en attraktiv og stimulerende arbejdsplads med stor medarbejdertrivsel præget af tillid, åbenhed, godt humør, ordentlighed og forudsigelighed?

Vi har været leverandør af hjemmepleje indenfor såvel social og sundhedsforvaltningen, siden efteråret 2017,og vi har i dag en hjemmepleje, som oplever tilgang af borgere.

Stillingens kompetence og funktion

Som souschef får du ansvaret for vores godt og vel 40 medarbejdere, herunder faglig kvalitet og medvirker til udvikling, vagtplanlægning samt samarbejde med pårørende, Københavns Kommune og øvrige samarbejdspartnere. Du får daglig reference til virksomhedschefen.

Vi søger følgende kompetencer:

 

 • Sundhedsfaglig, sygeplejefaglig eller pædagogisk grunduddannelse, gerne med diplom i ledelse.
 • Stor viden og erfaring med faglig kompleksitet, krav og udfordringer relateret til fremtidens hjemmepleje
 • Erfaring med ledelse eller faglig ledelse
 • Evne til at skabe relationer og tillid i mødet med borgere, pårørende, medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere

Som souschef skal du:

 

 • Være med til at skabe rammer for et godt liv i eget hjem, hvor borgerens trivsel er i højsædet.
 • Understøtte og udvikle høj faglig kvalitet og fremme en tværfaglig, inddragende, forebyggende og rehabiliterende tilgang i alt, hvad vi gør
 • Varetage personaleledelse, herunder planlægning, rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere
 • Være med til at sikre, at vi lever op til gældende lovgivning og kvalitetskrav

Vi tilbyder:

 

 • En stor og stærk organisation, som har både lang erfaring og gode resultater på ældreområdet
 • Mulighed for, at du kan sætte dit helt eget præg på udformning af hjemmeplejens drift, struktur, kultur og værdigrundlag
 • Et hovedkontor med en ledelse og en faglig stab med kompetencer inden for økonomi, faglig kvalitet og HR
 • Gode løn- og arbejdsforhold samt muligheder for kompetenceudvikling
 • Sundhedsforsikring for alle medarbejdere

Ansættelsesforhold

37 timer pr. uge. Løn efter kvalifikationer. Vi ønsker at besætte stillingen så hurtigt som muligt, men venter naturligvis også på den rette.

Øvrigt

Send din ansøgning hurtigst muligt på nedenstående link. Vi holder ansættelsessamtaler løbende og ansætter, når vi møder den rette kandidat.

Ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at tage kontakt til virksomhedschef Charlotte Bigum Christensen på telefon: 27510477.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Kontaktoplysning