Friplejeboliger

For de fleste ældre i Danmark kommer der en dag, hvor livet har udviklet sig sådan, at der er brug for en hjælpende hånd i hjemmet. Eller at et nyt hjem på et plejecenter er den bedste og mest trygge ramme for livet. Vi har udviklet et nyt koncept for opførelse og drift af Attendo Friplejeboliger. Hvert byggeri kan tilpasses det aktuelle behov for boliger og sammensætning af borgere. Under processen med tilpasning af konceptet til lokale forhold og behov samarbejder vi med relevante lokale interessenter.

På den måde sikrer vi, at vi etablerer boliger, der kan skabe rammerne for en nærværende og meningsfuld hverdag for beboerne med inddragelse af familien og involvering af lokalsamfundet.

Atttendo Friplejeboliger er en ny og fleksibel model for byggeri af ældreboliger med en række fordele:

  • Adgang til nye og moderne boliger

  • Bidrage til udvikling af lokalsamfundet ved opførelse af eksempelvis mødesale og træningsfaciliteter

  • Opføres som ikke støttet byggeri - belaster ikke bygge- og anlægsbudget

  • Ingen binding af ressourcer og kapital i kommunen

  • Attendo påtager sig risiko for belægning af boligerne

  • Langsigtet samarbejdspartner – i op til 20 år

Kontakt:

Business Developer
Lasse Ernst  +45 28 91 34 35
lasse.ernst@attendo.dk