Fortsæt til indhold

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Det er vores ambition, at du skal føle dig tryg og sikker, når du afgiver personlige oplysninger eller andre integritetsfølsomme oplysninger til Attendo. Vi behandler og håndterer alle personlige oplysninger i henhold til en fastlagt databeskyttelsespolitik, der har til formål at sikre, at vi træffer de foranstaltninger, der kræves for at beskytte følsomme oplysninger.

Al behandling af personlige oplysninger sker ud fra bestemmelserne i den gældende lovgivning om beskyttelse af personlige data og i overensstemmelse med EU's databeskyttelsesdirektiv GDPR (General Data Protection Regulation) samt øvrige retningslinjer, der gælder inden for Attendo-koncernen.

Hvem har ansvaret for dine personlige oplysninger?

Attendo AB (publ) er dataansvarlig i henhold til EU's persondataforordning for behandlingen af personoplysninger, der foregår inden for alle dele af Attendo.

Hvordan bruger vi dine personlige oplysninger?

Vi bruger normalt personlige oplysninger til følgende formål:

  • Til at yde individuelt tilpasset pleje og omsorg i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser; dette omfatter bl.a. journalføring og planlægning af omsorgs- og plejeindsatser.
  • Til at ansøge om fradrag for dine hjemmeserviceydelser
  • Til at oprette og behandle fakturaer
  • Til at behandle interesseanmeldelser, besvare dine spørgsmål eller informere dig om ændringer/nyheder vedrørende vores servicetilbud eller ledige stillinger
  • Til at fuldføre det, der følger af et ansættelsesforhold

De personlige oplysninger gemmes så længe, som loven kræver for at opfylde ovenstående formål, eller så længe som vi henhold til loven er pligtige til at gøre det. Personlige oplysninger, som ikke længere behøves, slettes regelmæssigt.

Hvilke rettigheder har du?

Du har ret til når som helst at kræve information om de personlige oplysninger, vi har om dig. Hvis du kræver dette mere end én gang per kalenderår, opkræver vi en administrationsafgift for at udlevere oplysningerne.

Hvis dine oplysninger er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, kan du forlange at få dem rettet, ændret eller slettet. Du kan også når som helst tilbagekalde dit samtykke til de oplysninger, der ikke er omfattet af lovens krav. Vi må heller ikke slette oplysninger, hvor der foreligger et lovfæstet krav om opbevaring, for eksempel som følge af bogføringsregler eller oplysninger, der er nødvendige, for at Attendo skal kunne fuldføre sine forpligtelser over for kunder og ansatte medarbejdere.

For at anmode om information om de personlige oplysninger, vi har om dig, eller for at foretage ændringer i eksisterende oplysninger, kan du kontakte os ved at udfylde indsende blanketten, der findes på denne side, i henhold til vejledningen på blanketten. Husk at vedlægge en bekræftet kopi af din (og din eventuelle repræsentants) gyldige ID-dokumentationer for at bekræfte din identitet; uden dette kan vi ikke besvare din anmodning.

Udleverering af personlige oplysninger

Attendo udleverer kun oplysninger til tredjepart, når dette kræves for at kunne gennemføre vores serviceydelser eller for at fuldføre vores forpligtelser over for f.eks. en offentlig bestiller. Vi kan for eksempel udlevere oplysninger til kommunen, når vi ifølge aftale er forpligtet til at journalføre i kommunens journalsystem, til kommunen med henblik på ansøgning om tilskud, til Kivra med henblik på distribution af lønspecifikation og inkassobureauer med henblik på inddrivelse af fordringer.

Herudover kan dine personlige oplysninger også blive udleveret til Attendos leverandør af IT-tjenester. Det betyder, at dine personlige oplysninger kan blive sendt udenfor EU/EØS-området. Ved overførsel til tredjelande har Attendo ansvaret for, at de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger træffes.

Attende AB (publ) er dataansvarlig for alle personlige oplysninger, der behandles af moderselskabet samt af datterselskaberne. De leverandører, som Attendo benytter, er databehandlere. Databehandlerne er forpligtede til at følge Attendos instruktioner og har ikke ret til at udlevere dine personlige oplysninger til nogen andre eller at anvende dem til andre formål end det, der er omfattet af Attendos instruktioner. Databehandlerne er også forpligtede til at træffe tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger.

Personlige oplysninger kan også blive udleveret i tilfælde, hvor dette kræves i henhold til lov, forordning eller domstols- eller myndighedsbeslutning.

Hvordan beskytter vi dine personlige oplysninger?

Vo træffer løbende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte personoplysninger mod tab, manipulation og uautoriseret adgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger tilpasses løbende for at følge med den tekniske udvikling og så vidt muligt forebygge eventuelle trusler.

Om cookies

En cookie er en datafil, som et websted kræver at måtte gemme på din computer. Cookies bruges for at give dig adgang til forskellige funktioner og serviceydelser samt for at forbedre din oplevelse af webstedet.

Der findes to forskellige typer cookies: permanente og midlertidige. Attendos hjemmesider benytter begge typer cookies til at gemme statistik om, hvor mange besøgende vi har, og hvilke sider de besøger. Vi gemmer ingen personlige oplysninger i cookies.

Hvis du ikke accepterer cookies, kan din webbrowser indstilles til, at du automatisk nægter, at cookies gemmes, eller at du informeres, hver gang et websted beder om at måtte gemme en cookie. Via webbrowseren kan du også slette tidligere gemte cookies.

Hvis du vælger at nægte eller slette cookies fra Attendos websteder, kan det påvirke din oplevelse af webstedet og medføre, at visse funktioner ikke virker, som de skal.

Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Kontakt databeskyttelsesrådgiver

Spørgsmål vedrørende Attendos integritets- og databeskyttelse besvares af den autoriserede databeskyttelsesrådgiver inden for Attendo (DPO) eller af den databeskyttelsesrådgiver i det enkelte land (DPM).

Databeskyttelsesrådgiver:

Vencel Hodák
dataprotection@attendo.se

Anmodning om uddrag eller ændring af personlige oplysninger skal ske på blanketten, der kan downloades fra denne side.

Blanketten sendes med posten til følgende adresse:

Attendo AB
Att: Local DPM
Box 715
182 17 DANDERYD
SWEDEN

Husk at vedlægge en bekræftet kopi af din (og din eventuelle repræsentants) gyldige ID-dokumentationer for at bekræfte din identitet; uden dette kan vi ikke besvare din anmodning.

Underretning om brud på persondatasikkerheden