Fortsæt til indhold

Ny og fleksibel model for byggeri af ældreboliger

Vi har udviklet et nyt koncept for opførelse og drift af friplejehjem. Hvert friplejehjem tilpasses det aktuelle behov for boliger og sammensætning af borgere i den enkelte kommune, der ønsker at indgå et samarbejde med os. Under processen med tilpasning af konceptet til lokale forhold og behov samarbejder vi med relevante lokale interessenter, sådan at hvert byggeri kan tilpasses det aktuelle behov for boliger og sammensætning af borgere. Under processen med tilpasning af konceptet til lokale forhold og behov samarbejder vi med relevante lokale interessenter.

Opførelsen og drift af et privat friplejehjem fra Attendo har derfor aldrig været nemmere. Vi tager højde for det aktuelle behov hos borgerne for boliger, så den nuværende efterspørgsel - bl.a. i forhold til sammensætningen af borgere - tilgodeses.

Med hjælp fra interessenter fra lokalsamfundet skabes de optimale rammer for en nærværende og meningsfuld hverdag for beboerne og deres familier. Som beboere får du en mere fleksibel løsning og et reelt frit valg.

Attendos friplejehjem er alle kendetegnet ved at være nyopførte og moderne.

Boligerne opføres som ikke-støttet byggeri, så kommunen får opført et helt nyt og moderne plejecenter. Boligerne vil dermed ikke belaste kommunens bygge- og anlægsbudget, ej heller skabe kapitalbinding. Risiko for belægning af bygningerne påtager vi os, og du kan regne med Attendo som stabil og tro samarbejdspartner i helt op til 20 år.

På den måde sikrer vi, at vi etablerer boliger, der kan skabe rammerne for en nærværende og meningsfuld hverdag for beboerne med inddragelse af familien og involvering af lokalsamfundet.

Atttendo Friplejeboliger er en ny og fleksibel model for byggeri af ældreboliger med en række fordele:

  • Adgang til nye og moderne boliger
  • Bidrage til udvikling af lokalsamfundet ved opførelse af eksempelvis mødesale og træningsfaciliteter
  • Opføres som ikke støttet byggeri - belaster ikke bygge- og anlægsbudget
  • Ingen binding af ressourcer og kapital i kommunen
  • Attendo påtager sig risiko for belægning af boligerne
  • Langsigtet samarbejdspartner – i op til 20 år