Om Attendo

Kort fakta

  • Sveriges ældste pleje- og omsorgsvirksomhed, grundlagt i midten af 80´erne.
  • Børsnoteret i Stockholm
  • Virksomhed inden for ældreomsorg, omsorg til personer med handicap samt omsorg til udsatte børn og deres familier
  • Attendo har godt ca 24.000 medarbejdere i Sverige, Danmark, Finland og Norge
  • I Danmark har Attendo været en stabil partner for kommunerne siden 1996

Partner for kommuner - leverandør af velfærd

Attendo har siden 1996 hver dag åbnet døren og sagt både ”godmorgen” og ”godnat og på gensyn” til tusindvis af ældre rundt om i Danmark, hvor Attendo har ansvar for hjemmepleje, sygepleje og plejecentre. I dag samarbejder vi med syv kommuner: Vejle, Kolding, Greve, Gribskov og København om leverance af hjemmepleje, sygepleje og plejecentre.

Det forpligter at være servicepartner i de kommuner, der vælger os til at levere velfærdsydelser og omsorg. Vi møder på arbejde for at de borgere, vi hjælper, skal føle, at de får en kompetent pleje, omsorg for deres liv og en sygepleje, der gør en positiv forskel, hver eneste gang vi er på besøg. Vores omsorgsfulde og engagerede medarbejdere sikrer, at vi leverer høj driftssikkerhed og kvalitet døgnet rundt.

Som privat leverandør indgår vi på lige fod med den offentlige del af ældreplejen i kommunale udviklingsprojekter. Vi deltager i faglige netværk og samarbejdsfora med en ambition om at medvirke til at udvikle ældreplejen i Danmark.

Førende indenfor kvalitet

Friplejeboliger

For de fleste ældre i Danmark kommer der en dag, hvor livet har udviklet sig sådan, at der er brug for en hjælpende hånd i hjemmet. Eller at et nyt hjem på et plejecenter er den bedste og mest trygge ramme for livet.

Vi har udviklet et nyt koncept for opførelse og drift af Attendo Friplejeboliger. Hvert byggeri kan tilpasses det aktuelle behov for boliger og sammensætning af borgere. Under processen med tilpasning af konceptet til lokale forhold og behov samarbejder vi med relevante lokale interessenter.

Tilfredse borgere er en vigtig kvalitetsindikator for os, fordi det fungerer som feedback på, hvordan vi udfører vores arbejde.

Arbejde med mennesker, der har behov for pleje og omsorg, er noget af det vigtigste i verden.