Fortsæt til indhold

Fritvalgsordning – valget er dit

Hos Attendo står vi for det frie valg og den gode service. Vi er et supplement til den offentlige ældrepleje, og hvis du er visiteret til en plejehjemsplads, kan vi derfor bidrage med den omsorg, hjælp og tryghed, der er behov for. Nøjagtig ligesom med de kommunale tilbud.

Alle Attendos private plejehjem er en del af fritvalgsordningen. Som borger betyder det, at du altid har det frie valg blandt de leverandører, som kommunen har godkendt. At vælge Attendo frem for en anden leverandør er gratis, og skaber et vigtigt udgangspunkt for din valgfrihed.

Hvis du eller dine kære er visiteret til en plejehjemsplads kan vi derfor bidrage med den omsorg, hjælp og tryghed, der er behov for – nøjagtig ligesom med de kommunale tilbud. At vælge Attendo frem for en anden leverandør koster ikke ekstra.

Som Nordens største leverandør af ældrepleje leverer vi kvalitet tilpasset dit individuelle behov. Samtidig kan du tilkøbe en række ekstra ydelser, der giver dig fordele og endnu større fleksibilitet i hverdagen.

Se hvor du kan få pleje og omsorg

Det frie valg

Det er vigtigt for os at understrege, at du som borger har det frie valg. Det er din ret frit og uden omkostninger at vælge et privat plejehjem. Og du kan også frit vælge et plejehjem i en anden kommune end dér, hvor du lige bor nu. Det er stadig kommunen, der betaler, så det koster dig ikke ekstra.

På Attendos plejehjem kommer du ind i et nyt og moderne byggeri, hvor beboerindskuddet endda er lavt. Du vil også opleve et meget dedikeret personale, og så vil du opleve en mere fleksibel tilgang til tingene. Og så er der altid mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser, som det kommunale plejecenter ikke tilbyder. Dermed kan du få lige præcis den omsorg, pleje og hjælp, du har brug for.

At vælge Attendo frem for en anden leverandør er gratis, og skaber et vigtigt udgangspunkt for borgernes valgfrihed. Derfor kan du frit vælge mellem vores private plejehjem VonsildhaveLærkevej eller Esrumvej.

Vælg hvor du vil have omsorg her

Større fleksibilitet og mulighed for at yde det ekstra

Som privat leverandør af ældrepleje kan vi ved hjælp af en effektiv drift yde lige det ekstra og udvise lidt større fleksibilitet. For dig som borger betyder det, at du kan tilkøbe en række ekstra ydelser, der giver dig fordele og endnu større fleksibilitet i hverdagen.

Når vi driver plejehjem, er det ligesom med de offentlige tilbud kommunen, der visiterer, og det er kommunen, der betaler. Den service, du vil få hos det offentlige, får du også hos os, og det koster ikke ekstra. Hverken for dig eller for kommunen.

Som privat leverandør indgår vi på lige fod med den offentlige del af ældreplejen i kommunale udviklingsprojekter. Vi deltager i faglige netværk og samarbejdsfora med en ambition om at medvirke til at udvikle ældreplejen i Danmark.

Kontakt os her