Om Attendo

Partner for kommuner - leverandør af velfærd

Fakta om Attendo

  • Sveriges ældste pleje- og omsorgsvirksomhed, grundlagt i midten af 80´erne.
  • Børsnoteret i Stockholm
  • Virksomhed inden for ældreomsorg, omsorg til personer med handicap samt omsorg til udsatte børn og deres familier
  • Attendo har godt ca 24.000 medarbejdere i Sverige, Danmark, Finland og Norge
  • I Danmark har Attendo været en stabil partner for kommunerne siden 1996

Attendo er Nordens største virksomhed inden for velfærdsområdet. Attendo blev etableret i 1987 i Sverige og er i dag børsnoteret i Stockholm. Attendo har igennem de senere år udviklet forretningsområder inden for socialområdet og integration.  Attendo har i dag aktiviteter i ca. 100 kommuner i Sverige, Finland, Norge og Danmark og har godt ca 24.000 medarbejdere.

Attendo har været en stabil partner for danske kommuner siden 1996 inden for hjemme- og sygepleje.

Attendo har siden 1996 hver dag åbnet døren og sagt både ”godmorgen” og ”godnat og på gensyn” til tusindvis af ældre rundt om i Danmark, hvor Attendo har ansvar for hjemmepleje, sygepleje og plejecentre. I dag samarbejder vi med syv kommuner: Vejle, Kolding, Greve, Gribskov og København om leverance af hjemmepleje, sygepleje og plejecentre.

Det forpligter at være servicepartner i de kommuner, der vælger os til at levere velfærdsydelser og omsorg. Vi møder på arbejde for at de borgere, vi hjælper, skal føle, at de får en kompetent pleje, omsorg for deres liv og en sygepleje, der gør en positiv forskel, hver eneste gang vi er på besøg. Vores omsorgsfulde og engagerede medarbejdere sikrer, at vi leverer høj driftssikkerhed og kvalitet døgnet rundt.

Som privat leverandør indgår vi på lige fod med den offentlige del af ældreplejen i kommunale udviklingsprojekter. Vi deltager i faglige netværk og samarbejdsfora med en ambition om at medvirke til at udvikle ældreplejen i Danmark.

Førende indenfor kvalitet

Attendo har fra begyndelsen været førende i kvalitetsudviklingen indenfor pleje og omsorg. Meget af det der i dag tages for givet i nordisk pleje og omsorg, f.eks. dokumentation og kontaktpersonsprincip er udviklet af Attendo. Attendo var desuden de første i branchen til at udgive et kvalitetsregnskab, hvor alle virksomhedens kvalitetsdata er samlet. I Attendo har vi en tydelig struktur i kvalitetsarbejdet, som går igen i hele virksomheden og alle enheder. Fra det lokale kvalitetsarbejde, som alle medarbejdere er en del af, til det overordnede kvalitetsarbejde handler det om at planlægge, udføre, følge op og udvikle på kvaliteten i hele virksomheden.

Friplejeboliger

For de fleste ældre i Danmark kommer der en dag, hvor livet har udviklet sig sådan, at der er brug for en hjælpende hånd i hjemmet. Eller at et nyt hjem på et plejecenter er den bedste og mest trygge ramme for livet.

Vi har udviklet et nyt koncept for opførelse og drift af Attendo Friplejeboliger. Hvert byggeri kan tilpasses det aktuelle behov for boliger og sammensætning af borgere. Under processen med tilpasning af konceptet til lokale forhold og behov samarbejder vi med relevante lokale interessenter.
Læs mere