Medarbejdere

Arbejde med mennesker, der har behov for pleje og omsorg, er noget af det vigtigste i verden. Uanset om man arbejder på et plejehjem, som hjemmehjælper eller i en institution for uledsagede flygtningebørn, skal man forstå den enkeltes behov og kunne omsætte denne forståelse til individuelt tilpasset omsorg.

I Attendo er der en bred kompetence. Fra social- og sundhedshjælpere, plejeassistenter og sygeplejersker til jobvejledere, socialrådgivere og misbrugskonsulenter. Dét, at vores medarbejdere har en formel uddannelse, er vigtigt, men det er også af stor betydning, at man er ”den rette til jobbet”, og her spiller erfaringer, engagement og positiv attitude en stor rolle.

Medarbejdere, der føler engagement og deltagelse, er mere motiverede til at gøre et godt stykke arbejde og dermed bidrage til høj kvalitet i plejen og omsorgen. Det er derfor vigtigt, at vi som arbejdsgivere tilbyder et stimulerende arbejdsmiljø, med mulighed for at medarbejderne kan blive engagerede og få forudsætninger for stadig at udvikle sig.

For at få indblik i, hvordan vores medarbejdere trives med deres arbejde og deres nærmeste foresatte, gennemfører vi jævnligt medarbejderundersøgelser og 'temperaturmålinger', som medarbejderne skal svare på via spørgeskemaer. Resultaterne giver vigtig information om, hvad der fungerer godt, og hvad der gerne skal forbedres.

Som en af Nordens førende plejevirksomheder er vi også en tryg arbejdsgiver med blandt andet kollektivaftaler, aftaleforsikringer og muligheder for kompetenceudvikling. Vi vil benytte hver enkelt medarbejders viden, ideer og synspunkter for at udvikle os og blive endnu bedre.