Fortsæt til indhold

Hvem kan søge hjemmepleje?

Du kan søge hjemmehjælp i din kommune, hvis der er opgaver i hjemmet, du ikke længere kan klare selv.

Det er kommunen, der beslutter, om du kan få hjemmehjælp. Som udgangspunkt kan du søge om hjemmehjælp, hvis:

• Du har et handicap.
• Du ikke længere kan klare de daglige gøremål selv.
• Du har i en periode været syg og ikke kan de samme ting, som du kunne tidligere og har brug for hjælp.

Hvordan kan jeg få hjemmehjælp?

Du søger din kommune om at få hjemmehjælp ved at udfylde et ansøgningsskema på kommunens hjemmeside eller ved at kontakte kommunens visitator.

Hvad kan hjemmeplejen hjælpe med?

Hjemmehjælp i form af personlig pleje

Hjemmehjælp kan være hjælp til den personlige pleje. Det kan fx være hjælp til at komme i bad eller at blive vasket, til at få tøj på, komme ud af sengen og til at spise. Almindelig fodpleje (ikke fodbehandling) hører også under personlig pleje.

Hjemmehjælp i form af praktisk hjælp

Du kan også få hjælp til tøjvask, indkøb og rengøring. Det hører ind under praktisk hjælp. Hovedrengøring hører også ind under praktisk hjælp.

Hjemmehjælp i form af madservice

Du kan få bragt mad hjem til dig, hvis du ikke selv kan lave mad længere fx pga. sygdom.

Hvad koster hjemmehjælp?

Hjælpen er gratis, når den er visiteret gennem kommunen, og hos Attendo altid købe mere tid, så du kan få hjælp til hvad du ønske dig.

Hvorfor vælge Attendo?

Ældrepleje med hoj faglighed

Kontakt og nærvær

Ledende inden for kvalitetsudvikling

Personlig pleje